Om andelslejligheder generelt

Der er blevet sagt og skrevet meget om andelsboliger det seneste år. Meget af det er hverken rigtigt eller forkert. At udtale sig generelt om andelsboliger er nemlig nærmest umuligt. Det man skal gøre sig klart er at man bliver medlem af et økonomisk fællesskab og det kan være et meget godt økonomisk fællesskab eller et meget dårligt økonomisk fællesskab. Man er altså tvunget til at se på den enkelte andel som et selvstændigt værdipapir og vurdere det selvstændigt.

Prisen på en andel bliver fastsat ud fra en privat eller offentlig vurdering. Det er der skrevet masser om så det vil vi ikke gå så meget ind i. Tidligere var det sådan at en privat vurderet ejendom ofte var prissat højere end en offentlig vurderet ejendom. Efter sidste års vurderinger passer det heller ikke altid. Det kan være meget svært at gennemskue hvad man betaler for lejligheden. I Danmark er der ikke lovkrav om at det skal være synligt for køber præcis hvad køber giver for lejligheden. Det er altså op til køber at undersøge hvad køber betaler for. Det er jo ikke kun prisen for andelen man betaler. Man får også andel i den gæld foreningen sandsynligvis har.

Her er muligvis den største faldgrube. Hold et skarpt øje med foreningens gæld; hvordan er den finansieret, skal den refinansieres og hvornår. Den andel af gælden man bliver en del af samt prisen der skal betales for andelen skaber tilsammen den reelle pris. Er man kreditværdig kan det være en god idé at købe en andel hvor hovedparten af prisen ligger i selve beløbet der skal betales for andelen fordi der på foreningens lån ikke gives noget rentefradrag. Omvendt kan det være en idé at købe en billig andel hvis man ikke har mulighed for at stille de større beløb der sommetider kræves og nogle foreninger har trods stor gæld fået en god finansiering, der ikke kan opnås i disse dage med den stigende rente. Vi kan ikke understrege nok at enhver andel er en selvstændig vurdering. Der kan være alverdens ting at tage i betragtning. Flere foreninger er ejere af butikslokaler eller lejligheder osv.

Andel kontra ejer

Når den endelige pris og ydelse for andelslejligheden er blevet synlig er det meget nemmere at sammenligne med en tilsvarende ejerlejlighed. Her er både pris og den endelige ydelse interessant. Når man har en andelslejlighed betaler man en månedlig ydelse til andelsforeningen, der blandt andet dækker udgifter til foreningens lån, renovation, gårdlaug, vicevært, rengøring af fælles areal, vedligehold af bygningen osv. På samme måde betaler man til en ejerforening til dækning af samme udgifter. En ejerforening har ofte lille eller ingen gæld da bygningen er handlet fra ejer til ejer og derfor ikke har restgæld fra køb af bygningen, men der er mange ejerforeninger der har optaget gæld til renovation af tag, facade, opgange, vinduer osv. Sidder man med en ejerlejlighed skal man betale ejendomsskat det skal man ikke i en andelslejlighed. Beløbet til ejerforening/andelsforening skal tages med i den endelige overvejelse og her skal man huske at man allerede har medregnet foreningens gæld da man fandt den reelle pris på andelslejligheden. For ganske få år siden var det generelt billigere at sidde i en andel. Den seneste udvikling på boligmarkedet har gjort at det ikke nødvendigvis altid er sådan, men der kan stadig være mange penge at spare ved at handle en god andelslejlighed og blive en del af et godt økonomisk fællesskab.

Vores forening

Vores forening, AB Sofiegade, består af 20 lejligheder i størrelsen 64-76 kvm. Lejlighederne er fordelt på hhv. nr. 16 og 18 i Sofiegade. Vi har en samlet gæld på ca. 3.2 mio. kr. finansieret med et 6 pct. rentemax lån. Vi har nogle gode aftaler på de ydelser vi nyder godt af. Således betaler vi hver især 2500 kr. til AB Sofiegade til dækning af aconto vand, varme, 30 tdc tv kanaler, fælles internet og alle de øvrige udgifter der er forbundet med at drive foreningen. Vores andele koster pt. lige under og lige over 2 mio. kr. afhængig af størrelsen på lejligheden. Da foreningen blev stiftet i 1992 var der 5 ud af de 20 lejere der ikke ønskede at blive en del af foreningen. Det betyder i praksis at vi kun er 15 ejere til de 20 lejligheder. Efterhånden som lejerne fraflytter de sidste 5 lejligheder er det meningen at de skal sælges som andelslejligheder og pengene fra salgene skal gå til at foreningens virke og restgæld til glæde for alle foreningens medlemmer.

Til den ene side har vi et stort grønt og lukket gårdanlæg. For dem der vil have mere grønt er der 100 meter til Christianshavns voldanlæg. Vi ligger i en trekant klemt inde af kanalen og volden så trafikken er begrænset til beboere og gæster. Her er stille. Samtidig er der Metro, Super Brugs, Irma, Grønthandler, 7-11, Blockbuster, cafeer, medborgerhus osv. indenfor 150 meter til den anden side. I kælderen har vi et lille trænings rum med tv, trænings cykler, håndvægte og træningsbænk. Kælderen rummer også tørrerum, vaskerum med maskiner, cykelkælder og et kælderrum til hver andelshaver.

Hvis du ønsker at blive en del af vores forening skal du til enhver tid være velkommen til at skrive og høre om vi har en lejlighed til dig på andel@sofiegade.dk.